مورچه ها و عنکبوت مفتخور

عنوانمورچه ها و عنکبوت مفتخور
گونهکتاب
شماره دسترسی١٧٢٢ک
پدیدآورندگاننجفی, نیره
ناشردرفک
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٤٦ص
اندازه١٩*٢٢ س.م
پدیدآورندگان

نوشته ی نیره نجفی

موضوعادبیات تالیف, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, افسانه های نو, درفک, کتاب, نیره نجفی
گروه سنی(ب، ج)
بهاء

٤٠ ریال

متن کامل

مورچه ها مگس هایی را که قناد می کشد و از مغازه بیرون می اندازد با خود به لانه می برند. در راه تعدادی از مورچه ها و مگس ها طعمه ی عنکبوت می شوند. هر چه مورچه ها با عنکبوت حرف می‌زنندکه آزادشان کند او گوش نمی‌دهد. سرانجام مورچه ها دسته جمعی به عنکبوت حمله می‌کنند و او را از بین می‌برند.Adidas footwear | Nike Air Max 270 - Deine Größe bis zu 70% günstiger