من کیستم؟

عنوانمن کیستم؟
گونهکتاب
شماره دسترسی٢١٢٣ک
پدیدآورندگانپیریژن, سیمون
پدیدآورندگان همکارسیمون, ژرژ, دور, فیلیپ, پوآره, ژاک, کیافر, منیژه
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۲
تعداد صفحه٩ج
اندازه١٧*٢٤س.م
پدیدآورندگان

اثر سیمون پیریژن و ژرژ سیمون؛ نقاشی از فیلیپ دور و ژاک پوآره؛ ترجمه منیژه کیافر

موضوعادبیات ترجمه, پدیده, ژاک پوآره, ژرژ سیمون, سرگذشتنامه مستند, سیمون پیریژن, فیلیپ دور, کتاب, کتاب‌ مرجع, مجموعه ها, منیژه کیافر
گروه سنی(د، ه)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

هر جلد ١٠٠ ریال

عنوان کوتاهاز سری زندگینامه
متن کامل

مجموعه زندگینامه ی شخصیت های نامدار در دوره‌های تاریخی و از کشورهای گوناگون در گستره‌های دانش، هنر، سیاست، گشودن سرزمین‌ها و آب‌های نو، ورزش و حتی شیک‌پوشی و دزدی و راهزنی.Sports Shoes | Air Jordan