من حرفی دارم که فقط شما بچه ها باور می کنید

عنوانمن حرفی دارم که فقط شما بچه ها باور می کنید
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٨٤٦ک
پدیدآورندگاناحمدی, احمدرضا
تاریخ تولد - وفات

١٣١٩-

پدیدآورندگان همکارکیارستمی, عباس
ناشرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۸
تعداد صفحه٢٢ص
اندازه٢٤*٢٤ س.م
پدیدآورندگان

نوشته ی احمدرضا احمدی؛ نقاشی از عباس کیارستمی

موضوعاحمدرضا احمدی, ادبیات تالیف, داستان فارسی, عباس کیارستمی, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کتاب
گروه سنی(ب)
بهاء

٤٠ ریال شمیز و ٦٥ ریال اعلا

متن کامل

دخترک براى برادرش نامه اى مى نویسد و در آن از رنگ ها، خیال ها و خواب هاى زیبایش حرف‏ مى زند.