معلم من

عنوانمعلم من
گونهمقاله
نویسندگاندولت آبادی, پروین, لیونی,
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۳-

ناشرپیك دانش آموز
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

نیمه دوم مهر ماه ۱۳۵۷

شماره

دوره ۱۵ ش ۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴
پدیدآورندگان

تصویرگر لیونی

موضوعادبيات تاليف, پیک دانش آموز, دولت آبادی، پروین, شعر, لیونی, مقاله
متن کامل

شعری خطاب به معلم و ابراز محبت به او.Running sport media۲۰۲۱年はコラボレーション祭り!人気ブランドのコラボアイテム۱۰選