معلمین و معلمات

عنوانمعلمین و معلمات
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۹
تاریخ نشر

۱۷ شهریور ۱۳۰۹

شماره

س۸ ش۱۸۹ (۱۳۶۶)

زبان انتشارفارسی
موضوعتعطیلات آموزشی, کوشش, معلمان, مقاله
متن کامل

بررسی وضعیت دانش آموزان و معلمان در سه ماهه ی تابستان و مشکلات مربوط به تعطیلات، اشاره به ضرورت استخدام معلمان متأهل با ذکر دلایل آن.Authentic Nike Sneakers | Nike Air Max 270