مصطفی عدل سی و ششمین وزیر فرهنگ

عنوانمصطفی عدل سی و ششمین وزیر فرهنگ
گونهمقاله
نویسندگانیغمایی, اقبال
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

آبان ۱۳۵۳

شماره

دوره۴۴ ش۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۹۰-۹۶
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعاقبال یغمایی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

زندگینامه ی سی ‌و ششمین وزیر فرهنگ کشور از تولد تا مرگ توضیح داده همچنین دوره تحصیل و دوره خدمت وی و خدماتی که در دوره وزارت خود برای کشور انجام داده است