مرد خشت زن

عنوانمرد خشت زن
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٦٨٨ک
پدیدآورندگاننظامی, الیاس بن یوسف
تاریخ تولد - وفات

٥٣٠؟- ٦١٤؟ق

پدیدآورندگان همکارایلماز,
ناشربی نا
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه[١٢]ص
اندازه٥/٢٢*٥/٢٨ س.م
پدیدآورندگان

از نظامی؛ مصور ایلماز

موضوعادبیات تالیف, الیاس بن یوسف نظامی, ایلماز, بی نا, داستان اخلاقی, داستان فارسی, کتاب, نظامی
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

متن کامل

جوان به پیرمرد خشت‏زن مى‏گوید دست از کار بکشد و کارى بهتر و ساده‏تر انجام دهد. خشت‏زن پیر در جواب مى‏گوید که کار، مرد را مى‏سازد و کاخ‏ها و ساختمان‏هاى زیبا، نتیجه ی کار اوست. پس تا نیرو دارد کار خواهد کرد". جوان از حرف خود پشیمان مى‏شود.Sportswear Design | Nike Shoes