مدارس ابتدایی باید به شهرداریها واگذار شود

عنوانمدارس ابتدایی باید به شهرداریها واگذار شود
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۵۵

شماره

س۲ ش۳۶۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳
موضوعآموزش ابتدائی, آموزش رایگان, رستاخیز, شهریه مدارس, مقاله
متن کامل

انتقاد از تأسیس مدارس جدا از قانون آموزش رایگان ودریافت شهریه های کلان، ضرورت قرارگرفتن دبستان ها زیر پوشش شهرداری ها.Nike footwear | Jordan