لولو

عنوانلولو
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٣٩٢ک
پدیدآورندگانمهجور, فروغ
عنوان فرعیقصه ای برای نوجوانان
ناشرشهاب، الهام
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه١٩ص
اندازه٣/١٤*٥/٢١ س.م
پدیدآورندگان

نوشته فروغ مهجور

موضوعادبیات تالیف, داستان اجتماعی, داستان فارسی, شهاب،الهام, فروغ مهجور, کتاب
گروه سنی(ج، د)
بهاء

١٩ ریال

نوبت چاپچاپ اول
متن کامل

لیلا پس از مرگ مادرش گرفتار زن پدری بدجنس می‏شود. که او را از لوُلو و کلاغ می‏ترساند. کم کم لیلا می‏فهمد که این حرف‏ها دروغ است. برای همین یک روز کتک سختی می‌خورد. زن‏های همسایه او را نجات می دهند. سرانجام زن بابا از خانه می‌رود و وضع لیلا بهتر می‌شود.Sports Shoes | NIKE