ق‍ص‍ه‌ ن‍خ‍ود‌ی

عنوانق‍ص‍ه‌ ن‍خ‍ود‌ی
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٧٦٠ک
پدیدآورندگانوزیری, فردوس
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٨-١٣٥٨

پدیدآورندگان همکارزمانی, محمد زمان, جهانشاهی, فریدون
ناشروز‌ارت‌ ‌آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، فرانکلین، م‍رک‍ز ت‍‍ه‍ی‍ه‌ خ‍و‌ان‍دی‍ن‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ن‍وس‍و‌اد‌ان‌
مکان انتشارت‍‍ه‍ر‌ان‌
سال انتشار۱۳۴۵
تعداد صفحه۳۲ص‌
اندازه٣/٢١*٥/١٤س.م
پدیدآورندگان

‌ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ف‍ردوس‌ وزی‍ر‌ی‌؛ ن‍ق‍‍اش‍‍ی‌ م‍ح‍م‍د زم‍‍ان‌ زم‍‍ان‍‍ی‌، ف‍ری‍دون‌ج‍‍ه‍‍ان‍ش‍‍ا‌ه‍‍ی‌

موضوعادبیات تالیف, افسانه معجزه, افسانه ها و قصه های ایرانی, ف‍ردوس‌ وزی‍ر‌ی‌, ف‍ری‍دون‌ ج‍‍ه‍‍ان‍ش‍‍ا‌ه‍‍ی‌, کتاب, م‍ح‍م‍د زم‍‍ان‌ زم‍‍ان‍‍ی‌
گروه سنی(ج ، د)
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور(رن‍گ‍‍ی‌)

بهاء

٥ ریال

عنوان کوتاهک‍ت‍‍اب‍‍ه‍‍ا‌ی‌ پ‍ی‍ک‌
متن کامل

پیرمرد پینه دوز و همسرش فرزندى ندارند. روزی زن پینه دوز که مشغول پختن آش است، آرزو می کند ای کاش پسرى ‏داشت، حتى اگر اندازه ی یک نخود باشد. هنوز حرفش تمام نشده است که یکى از نخودها از دیگ بیرون می پرد و می گوید مادر سلام! پینه دوز از دیدن نخودى خوشحال می شود، اما او پسرى مى‏خواهد که بتواند حق او را از حاکم بگیرد. نخودى با کمک آب و آتش و شیر و روباه می تواند حق پینه دوز را از حاکم بگیرد.latest Running | adidas Yeezy Boost 350