قطعنامه ی پنجمین سمینار سالانه ی کتابداران کتابخانه های کودک شهرستانها -

عنوانقطعنامه ی پنجمین سمینار سالانه ی کتابداران کتابخانه های کودک شهرستانها -
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
عنوان فرعی۳۱ مرداد تا ۶ شهریور ۱۳۵۳ "
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

شهریور ماه ۱۳۵۳

شماره

دوره هفتم ش ۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶، ۱۴
موضوعسمینار کتابداران شهرستان های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (پنجمین: ۱۳۵۳: اصفهان), کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

متن قطعنامه ی کتابداران شهرستانها در پایان پنجمین سمینار کتابداران شهرستان های کانون پرروش فکری کودکان و نوجوانان.Nike Sneakers | Air Jordan Release Dates 2021 + 2022 Updated , Ietp