شناختن حالات روحی نوآموزان

عنوانشناختن حالات روحی نوآموزان
گونهمقاله
نویسندگانیغمایی, اقبال
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۷
تاریخ نشر

بهمن ۱۳۲۷

شماره

دوره۲۳ ش۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۴-۴۶
پدیدآورندگان

مترجم اقبال یغمایی

موضوعاقبال یغمایی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این مقاله می‌پردازد به شناخت حالت های روحی دانش‌آموزان که بیشتر روی سخن به معلمین تازه‌کار و دانش‌آموزان دانشسرای مقدماتی است که بیان می‌کند تصورات و تخیلات دانش‌آموز را بیازمایید آشنایی با تجربه ، دقت و هوشمندی دانش‌آموز در شناخت حالات روحی او کمک می‌کند. کیفیت و چگونگی احساسات او را نیز با هوشیاری بسنجید و این موارد را در دفتری یادداشت کنید .latest Nike release | Nike Shoes, Sneakers & Accessories