شعر کودکان و نوجوانان

عنوانشعر کودکان و نوجوانان
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۸-۱۳۶۸

ناشردر سهراب، معصومه (مافی). ۱۷ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۷۲
تاریخ نشر

۱۳۷۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحهص. [۱۵۳]–۱۶۹
موضوع۱۷ مقاله درباره ادبیات کودکان, سخنرانی ها, سمینار ادبیات کودکان و نوجوانان (۱۳۵۶: اصفهان), شعر, شورای کتاب کودک, عباس یمینی شریف, عناصر شعر, مقاله
متن کامل

نخست تعریف کلی از شعر و شعرکودک ارائه می هد و نکاتی را که لازم است یک شاعر یا بررسی کننده شعرکودک بداند بیان می کند. سپس به اطلاعاتی که شاعر می تواند در شعر ارائه دهد، هم چنین عواملی که کودک را به شعر علاقه مند می سازد و ویژگی های شعر کودک، واژه ها، محتوا و صنایع ادبی که در شعر کودک باید به آن ها توجه کرد، توصیف، طول شعر و انواع شعر کودک، اشاره می کند. پس از آن به بیان معیارهایی برای گزینش شعر کودکان ، نحوه ارائه شعر به کودک و سنجه هایی برای اینکه بفهمیم شعر مورد پسند کودک قرار گرفته است یا خیر می پردازد. در پایان به لزوم تهیه ی تاریخچه ای از شعر کودک در ایران پافشاری می کند.latest Running Sneakers | jordan Release Dates