شرایط مدارس ملی

عنوانشرایط مدارس ملی
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۹
تاریخ نشر

۲۲ مهر ۱۳۰۹

شماره

س۸ ش۲۱۹ (۱۳۷۶)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعکوشش, مدرسه غیردولتی, مقاله
متن کامل

خبر برپایی مدرسه های ملی برای تربیت کودکان و شرایط صدور مجوز برای این مدرسه ها از جمله: سن، نداشتن سوء پیشینه، سلامتی و اخلاق خوب مدیر.Nike air jordan Sneakers | Nike Dunk Low Coast UNCL - Grailify