شال

عنوانشال
گونهکتاب
شماره دسترسی۳۱۲۷ک
پدیدآورندگانخلیلی, عظیم
تاریخ تولد - وفات

۱۳۲۰-

ناشرشمس
مکان انتشارتبریز
سال انتشار۱۳۵۷
تعداد صفحه۴۰ص
اندازه۱۴*۲۱س.م
پدیدآورندگان

عظیم خلیلی

موضوعادبیات تالیف, داستان اجتماعی, داستان فارسی, شمس, عظیم خلیلی, کتاب, مجموعه ها
گروه سنی(د)
بهاء

۴۰ریال

نوبت چاپچاپ اول
متن کامل

مجموعه ۵ داستان، شامل: شال؛ لحظه صید؛ تبعیدى جزیره؛ و....buy footwear | Women's Sneakers