سیاست در کتابهای کودکان و نوجوانان

عنوانسیاست در کتابهای کودکان و نوجوانان
گونهمقاله
نویسندگاندبیری, عذرا
ناشرگزارش شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

خرداد ١٣٥٥

شماره

س ۱۴ ش ۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٢١-٢٥
موضوعدبیری، عذرا, شورای کتاب کودک, کتاب تصویری, گزارش شورای کتاب کودک, مقاله
متن کامل

نویسنده ی مقاله با اشاره به این موضوع که معمولا نویسنده ی هر کتاب عقاید و نظرات خود نسبت به مسائل اجتماعی را در داستان هایش بیان می کند، به بررسی و معرفی شماری از کتاب های ادبیات نوجوانان می پردازد که به مسائل سیاسی و اجتماعی پرداخته اند. پس از آن به این نکته اشاره می کند که کتاب های تصویری کودکان نیز می توانند گاهی دارای موضوع های اجتماعی و سیاسی روز باشند. در پایان به برخی نکات که از نظر روان شناسی و تعلیم و تربیت باید در کتاب های کودکان رعایت شود، اشاره می کند.Sports News | NIKE HOMME