سهم خانواده در پرورش کودکان کاهش یافته است

عنوانسهم خانواده در پرورش کودکان کاهش یافته است
گونهمقاله
نویسندگاننراقی, احسان
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۵۴

شماره

س۱ ش۲۵۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعتربیت کودک, خانواده, رسانه ها و کودک, رستاخیز, مقاله, نراقی، احسان
متن کامل

بررسی تأثیر روزافزون نقش وسایل ارتباط جمعی و خانواده در آموزش کودکان، مشکلات کشورهای غربی در رابطه با حذف نقش خانواده در پرورش شخصیت فرزندان و نادیده گرفتن تأثیر خانواده در آموزش و پرورش کودکان در ایران.Nike footwear | Supreme x Nike Air Force 1 Low 'Box Logo - White' — Ietp