سرگذشت یک کتابخانه

عنوانسرگذشت یک کتابخانه
گونهمقاله
نویسندگانمیرهادی (خمارلو), توران
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۶-

ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۴۲
تاریخ نشر

آذر ۱۳۴۲

شماره

دوره۳۳ ش۱۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۸-۴۲
موضوعتوران میرهادی (خمارلو), ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله, منابع نوشتاری
متن کامل

دراین مقاله ابتدا به ضرورت تشکیل کتابخانه در دبستان‌ها اشاره شد و در ادامه در مورد قدم هایی که در این راه برداشته شده ات و اقداماتی که انجام شده توضیح داده و همچنین مشکلاتی را که بر سر این کار بوجود آمده است مثل مسئله تهیه کتاب و یا تهیه جا برای کتابخانه ، عنوان کرده است .Best Sneakers | Women's Nike nike roshe heart and sole shoes for women Shadow trainers - Latest Releases , Ietp