سرگذشت حاج علی بابا

عنوانسرگذشت حاج علی بابا
گونهکتاب
شماره دسترسی١٧٨٢ک
پدیدآورندگانیاربخت, شهریار
تاریخ تولد - وفات

١٣١٦-١٣٧٩

عنوان فرعییک پدیده اخلاقی- انتقادی- اجتماعی
عنوان دیگر

عنوان روی جلد: حاج علی بابا

ناشرکورش
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه١٠٣ص
اندازه١٧*٢٤ س.م
پدیدآورندگان

نوشته شهریار - یاربخت متخلص به نوذر اصفهانی

موضوعادبیات تالیف, داستان اجتماعی, داستان فارسی, شهریار - یاربخت متخلص به نوذر اصفهانی, شهریار یاربخت, کتاب, کورش
گروه سنی(د، ه)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)(بریده تصویرهای چند کتاب)

بهاء

١٢٥ ریال

عنوان کوتاهسری داستانهای بنفشه؛ ٢٢
متن کامل

سرگذشت حاج علی بابا یکی از پهلوانان و مجاهدان نیک سرشت و آزادیخواه عصر قاجار که برای آزادی مردم و کشورش مبارزه کرده است.latest Nike Sneakers | Real Talk: adidas Stan Smith, Forever - Fotomagazin