سخنی چند درباره تربیت اخلاقی

عنوانسخنی چند درباره تربیت اخلاقی
گونهمقاله
نویسندگانیغمایی, اقبال
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۹
تاریخ نشر

شهریور ۱۳۲۹

شماره

دوره۲۴ ش۱۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۹-۵۲
پدیدآورندگان

مترجم اقبال یغمائی

موضوعاقبال یغمائی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این مقاله اهمیت بعضی از شرایط مالی را در پیشرفت تربیت اخلاق بیان می‌کند تا چه حد مدرسه امکانات کافی در تکامل روح دانش‌آموزان اثربخش است. همچنین دراین مقاله تفاوت تربیتی بین فرزندان اغنیا و فقرا را بررسی می‌کنند.bridgemedia | Best Running Shoes for Men 2021 , Buyer's Guide , Worldarchitecturefestival