کاربرگه

Found 17 results
فیلترها: کلیدواژه is اقبال یغمائی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۳۴
دانیل دفو, ربنسن کروزئه. بی نا, بی جا, ص ١٨١ص, ۱۳۳۴.
۱۳۳۲
اقبال یغمایی, همکاری خانه و مدرسه. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۶۵۷-۶۶۱, ۱۳۳۲.
۱۳۳۱
اقبال یغمایی و صادقی, الف., رایزن, دو هفته یكبار (نا مرتب) ج. تهران, ۱۳۳۱.
۱۳۳۰
اقبال یغمایی, روش تازه آموزش و پرورش. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۱-۴۸, ۱۳۳۰.
۱۳۲۹
اقبال یغمایی, ارزش تربیتی کارهای دستی. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱۳-۱۸, ۱۳۲۹.
اقبال یغمایی, تأثیر اجتماعی کودکستان. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۵۶-۶۱, ۱۳۲۹.
اقبال یغمایی, تربیت را چگونه باید آغاز نهاد ؟. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۶۲-۶۴, ۱۳۲۹.
اقبال یغمایی, دروغگویی کودکان. ماهنامه آموزش و پرورش, صص ۱۴-۱۶، ۴۹-۵۰, ۱۳۲۹.
اقبال یغمایی, سخنی چند درباره تربیت اخلاقی. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۹-۵۲, ۱۳۲۹.
۱۳۲۸
اقبال یغمایی, آرامش شرط اساسی اقتدار معلم است. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱۷-۱۸, ۱۳۲۸.
اقبال یغمایی, تقلید در نظر اطفال. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۵۷-۵۹, ۱۳۲۸.
اقبال یغمایی, خبرهای فرهنگی: تأسیس کودکستان در رضائیه. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۶۳-۶۴, ۱۳۲۸.
آناتول فرانس و یغمایی, اقبال, خوشه انگور. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۹-۵۲, ۱۳۲۸.
اقبال یغمایی, دقت و حافظه. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱۳-۱۶, ۱۳۲۸.
اقبال یغمایی, شکیبایی و بردباری. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱۵-۱۶, ۱۳۲۸.
۱۳۲۷
مونتسوری و یغمایی, اقبال, تأثیر تربیتی حرکت آزاد در کودکان. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۵۶-۵۹, ۱۳۲۷.
۱۳۱۳
اقبال یغمایی, تعلیم و تربیت در کشور شیلی. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱۴۶-۱۴۹, ۱۳۱۳.