زنان ایرانی چه کرده اند ؟ : صدیقه دولت آبادی یکی از شخصیت های نهضت زنان ایران

عنوانزنان ایرانی چه کرده اند ؟ : صدیقه دولت آبادی یکی از شخصیت های نهضت زنان ایران
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۴۰۷م
نویسندگانپیروز, افسانه
ناشرسپیده فردا
سال تولد۱۳۳۴
تاریخ نشر

تیر ۱۳۳۴

شماره

س ۲ ش ۱۱-۱۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۷-۳۱
وضعیت رنگ

عکس (سیاه و سفید)

موضوعپیروز، افسانه, دولت آبادی، صدیقه, سپیده فردا, سرگذشتنامه مستند, مقاله
متن کامل

سرگذشتنامه ی صدیقه دولت آبادی و شرح فعالیت های او در جهت بهبود اوضاع زنان و دختران.bridge media | Air Max