زنان ایرانی چه کرده اند ؟ : خانم مزین السلطنه

عنوانزنان ایرانی چه کرده اند ؟ : خانم مزین السلطنه
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۲۹ن ا
ناشرسپیده فردا
سال تولد۱۳۳۳
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۳۳

شماره

س ۱ ش ۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۲۲]-۲۷
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعزنان, سپیده فردا, سرگذشتنامه مستند, شکوفه (روزنامه), عمید، مریم, مدرسه مزینه, مقاله
متن کامل

سرگذشتنامه ی مریم عمید ملقب به "مزین السلطنه" و شرح فعالیت های او در جهت بهبود اوضاع زنان و دختران با انتشار روزنامه و پایه گذاری و اداره ی دو مدرسه برای دختران.jordan release date | Trending