روش تازه آموزش و پرورش

عنوانروش تازه آموزش و پرورش
گونهمقاله
نویسندگانیغمایی, اقبال
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۰
تاریخ نشر

دی و بهمن ۱۳۳۰

شماره

دوره۲۵ ش۸و۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۱-۴۸
پدیدآورندگان

مترجم اقبال یغمائی

موضوعاقبال یغمائی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این مقاله نکات مثبت و مفید شیوة نوین آموزش و پرورش در امر تدریس را بیان می‌کند و ایرادهای تدریس در گذشته که برخی از معلمان هنوز بدان عمل می‌کنند را برمی‌شمارد و اشاره می‌کند که چگونه آموزگار دانا از معلومات کودک برای درس دادن به او استمداد می‌جوید و اجازه می‌دهد کودک آزادانه فکر کند و با آرامش بیاموزد و برای درک بهتر مطالب مثال هایی در کشورهای دیگر می‌آورد .url clone | adidas