روز جهانی کودک (۱۳۳۸-۱۳۵۸ ش.)

عنوانروز جهانی کودک (۱۳۳۸-۱۳۵۸ ش.)
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۳ن ا
نویسندگانپیمانه, صالحی فشمی
ناشرگنجینه اسناد
سال تولد۱۳۸۳
تاریخ نشر

پاییز ۱۳۸۳

شماره

س ۱۴ دفتر سوم (۵۵)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۰۴-۱۱۶
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)، نمونه

موضوعایران, روز جهانی کودک, صالحی فشمی، پیمانه, گنجینه اسناد, مقاله, یونیسف
متن کامل

اشاره ای به پایه گذاری یونیسف و اقداماتش برای ایجاد شرایط مناسبت تری برای کودکان و تاریخچه ی به وجود آمدن روز کودک. در ادامه اهمیت و برگزاری این روز در ایران از سال ۱۳۳۸ تا سال ۱۳۵۸ نشان داده شده است. به همراه سه نمونه سند در ارتباط با روز جهانی کودک در ایران.