دوس‍ت‍ان‌ ج‍ن‍گ‍ل‌ ش‍اد

عنواندوس‍ت‍ان‌ ج‍ن‍گ‍ل‌ ش‍اد
گونهکتاب
پدیدآورندگانآزادیخواه, محمدعلی
پدیدآورندگان همکارسیده‌,
متن کامل

داستان منظوم جانوران جنگل شاد که هر یک براى پختن آش چیزى فراهم کردند و با کمک همه آش خوشمزه‏اى پخته می‌شود.