در مدرسه و دانشگاه چه خبر ؟

عنواندر مدرسه و دانشگاه چه خبر ؟
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

یکشنبه ۲۷ آذر ۱۳۵۶

شماره

س۳ ش۷۹۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۸
موضوعآمار آموزشی, تحصیل خارج از کشور, رستاخیز, مدرسه غیردولتی, مقاله
متن کامل

خبرهایی درباره ی مدرسه ها و دانشگاه ها شامل: تأسیس مرکز راهنمایی داوطلبان تحصیل در خارج، شناسایی آموزشگاه های خصوصی و تهیه ی آمار دانش آموزان دوره ی آموزش عمومی بزرگسالان.buy footwear | Sneakers