کاربرگه

Found 38 results
فیلترها: کلیدواژه is آمار آموزشی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۳
۴۰ درصد کودکان هنوز به مدرسه راهی ندارند, ۱۲ میلیون ۵ تا ۴۵ ساله بی سواد مانده اند ". آیندگان, ص ۱-۱۲, ۱۳۵۳.
۱۳۵۰
محمد علی سمیعی, بررسی مسائل دانش آموزان و جوانان. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۹ص, ۱۳۵۰.
حذفی و غلامحسین, کمیت و کیفیت در آموزش و پرورش ایران. مکتب مام, ص ۴۱-۴۶, ۱۳۵۰.
۱۳۴۱
جهان دانش و هنر. سخن, ص ۲۳۲, ۱۳۴۱.
۱۳۳۸
آخرین آمار مدارس کشور. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۷, ۱۳۳۸.
اخبار فرهنگی کشور: آمار دانش آموزان در تمام کشور. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۵۸-۶۴, ۱۳۳۸.
۱۳۳۱
از آینده خود دفاع کنیم. حمایت کودکان, ص ۴-۸, ۱۳۳۱.
۱۳۰۸
احصائیه مدارس. کوشش, ص ۱, ۱۳۰۸.
احصائیه مدارس. کوشش, ص ۲, ۱۳۰۸.
احصائیه مدارس. کوشش, ص ۲, ۱۳۰۸.
احصائیه مدارس. کوشش, ص ۲, ۱۳۰۸.
احصائیه مدارس. کوشش, ص ۲, ۱۳۰۸.
امتحان محصلین رشت. کوشش, ص ۲, ۱۳۰۸.
عده محصلین. کوشش, ص ۱, ۱۳۰۸.
وزارت معارف. کوشش, ص ۱, ۱۳۰۸.
وزارت معارف. کوشش, ص ۲, ۱۳۰۸.
وزارت معارف. کوشش, ص ۲, ۱۳۰۸.