در مدارس تهران چه خبر است ؟: کودکستان و دبستان نخستین چگونه اداره می شود

عنواندر مدارس تهران چه خبر است ؟: کودکستان و دبستان نخستین چگونه اداره می شود
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۲۹ن ا
ناشرسپیده فردا
سال تولد۱۳۳۴
تاریخ نشر

نوروز ۱۳۳۴

شماره

س ۲ ش ۱۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۳۳]-۳۸
موضوعسپیده فردا, مدرسه نخستین, مدرسه ها, مقاله
متن کامل

معرفی کودکستان و دبستان نخستین که از سوی خانم و آقای حبیبی اداره می شود. بررسی چگونگی شناسایی ویژگی های کودکان و انجام فعالیت های تربیتی روی آن ها، توجه به اصل آموزش، همکاری میان مدیر و معلم ها و شرح روش های آموزشی، پرورشی و کنترل کودکان. در پایان به کمبودهای مدرسه از جمله نبود کتابخانه در آن اشاره شده است.url clone | 【国内۵月۲日発売予定】ナイキ ウィメンズ エアマックス ココ サンダル 全۴色 - スニーカーウォーズ