در روش های آموزشی موجود باید تجدید نظر شود

عنواندر روش های آموزشی موجود باید تجدید نظر شود
گونهمقاله
نویسندگانمحمد, مشایخی،
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۱-

ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۵۴

شماره

س۱ ش۲۵۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعتربیت کودک, خانواده, رستاخیز, مشایخی، محمد, مقاله
متن کامل

بررسی نقش خانواده درتربیت کودکان، کمرنگ شدن نقش خانواده در تربیت کودکان به مرور زمان و ناتوانی مدارس ما از نظر پرورش اخلاقی، اجتماعی، و علمی و هماهنگی با پیشرفت علوم و فنون در سراسر دنیا.jordan Sneakers | Nike Air Max 270 - Deine Größe bis zu 70% günstiger