داستان کودکان: چوپان و دختر ارباب

عنوانداستان کودکان: چوپان و دختر ارباب
گونهمقاله
نویسندگانآفرین,
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۹
تاریخ نشر

دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۲۹

شماره

دوره۸ ش۵ (۳۸۹)

زبان انتشارفارسی
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

آفرین

موضوعآفرین, افسانه محبت, ترقی, مقاله
متن کامل

چوپانی عاشق دختر اربابش می شود. ارباب موضوع را می فهمد و چوپان را بیرون می کند. چوپان در خواب می بیند که ماری را که به دختر ارباب حمله کرده است، می کشد. پس از بیداری مار سفیدی از او می خواهد زمین پدری اش را بخرد و نعناع و پونه های آن را بکند و در عوض مار سفید گنجی به چوپان می دهد. چوپان با گنج مار، قصری می خرد و به خواستگاری دختر ارباب می رود و با او ازدواج می کند.best Running shoes brand | Nike