داستان کودکان: چهار برادر هنرمند

عنوانداستان کودکان: چهار برادر هنرمند
گونهمقاله
نویسندگانفارسی, محسن
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۸
تاریخ نشر

دوشنبه ۱۸ مهر ۱۳۲۸

شماره

دوره۷ ش۱۹ (۳۵۲)

زبان انتشارفارسی
وضعیت رنگ

مصور، عکس، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعافسانه جادویی, ترقی, محسن فارسی, مقاله
متن کامل

پیرمردی ۴ پسر دارد که هرکدام را به دنبال یادگرفتن هنری می فرستد. پسر اولی دزدی، دومی رمالی و جادوگری، سومی شکار و چهارمی که سوزنی سحرآمیز دارد، خیاطی یاد میگیرد. روزی دختر پادشاه را اژدهایی می دزدد. ۴ برادر مأمور می شوند دختر را بیابند. آنها با استفاده از هنرهای خود دختر را نجات می دهند. پادشاه نیز کشورش را ۴ بخش می کند و هر بخش را به یکی از آنها می دهد.Sports Shoes | Women's Sneakers