داستان کودکان: پسر دهقان و شهر طلسم شده

عنوانداستان کودکان: پسر دهقان و شهر طلسم شده
گونهمقاله
نویسندگانآفرین,
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۹
تاریخ نشر

دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۲۹

شماره

دوره۸ ش۳۳ (۴۱۸)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۵-۱۶
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعآفرین, افسانه جادویی, افسانه شاهی, ترقی, مقاله
متن کامل

دهقانی پس از مرگ ثروت فراوانی برای فرزند خود باقی گذاشته است. پادشاه به پیرزالی که دایه اش است و علم سحر می داند، دستور می دهد به شکل دختر زیبایی دربیاید، پسر را بفریبد و ثروتش را تصاحب کند. پیرزال موفق می شود. پسر سر به بیابان می گذارد و به شهری می رسد که درش قفل است. دختر پادشاه که بسیار زیباست، عاشق جوان می شود و کلید شهر را برای پسر می آورد، ولی چون پسر به زن ها بدبین شده است، دختر را دست بسته تحویل پدرش می دهد. پادشاه و سران کشور تصمیم می گیرند دختر را به دریا بیاندازند. پس از این اتفاق پادشاه تخت شاهی را به پسر جوان می دهد و از غصه ی دخترش خود را در دریا غرق می کند.latest jordan Sneakers | Nike Air Max 270 - Deine Größe bis zu 70% günstiger