داستان کودکان: شیرفروش و دختر تاجر

عنوانداستان کودکان: شیرفروش و دختر تاجر
گونهمقاله
نویسندگانآفرین,
ناشرترقی
سال تولد۱۳۳۰
تاریخ نشر

دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۳۰

شماره

دوره۹ ش۶ (۴۴۳)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۴-۱۶
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعآفرین, افسانه جادویی, ترقی, مقاله
متن کامل

روزی درویشی به در خانه ی پیرزن نخ ریسی می رود و از او آب می خواهد. پس از سیراب شدن به او عکس گاوی با پستانهای بزرگ می بخشد و به پیرزن می گوید هرگاه گرسنه شدی به پستان های گاو اشاره کن و بگو (سروش مدوش بدوش ) و از آنها برای تو شیر می ریزد. پیرزن پس از آن از راه شیرفروشی زندگی اش را می گذراند تا اینکه پسر شیرفروشی که ورشکسته شده است قصد دزدیدن عکس گاو را از پیرزن می کند. اما به دست درویش کشته می شود.Running Sneakers | Sneakers