داستان کودکان: جوان سرگردان

عنوانداستان کودکان: جوان سرگردان
گونهمقاله
نویسندگانآفرین,
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۹
تاریخ نشر

دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۲۹

شماره

دوره۸ ش۴۲ (۴۲۷)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۵-۲۱
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعآفرین, ترقی, داستان ماجرایی, مقاله
متن کامل

عزیز، پسر تاجری اصفهانی است که دوستان پدرش پس از مرگ او ثروتش را تصاحب می کنند. عزیز به همراه کاروانی به سفر می رود. در بحرین عاشق زنی از زنان حرمسرای شاه می شود. شاه دستور می دهد دختر را به همراه عزیز به دریا بیاندازند. عزیز نجات پیدا می کند ولی دختر غرق می شود. عزیز با تاجری هندی که مروارید صید می کند، آشنا می شود. تاجر اورا به فرزندی می پذیرد و پس از مرگ همه ی ثروتش را برای او می گذارد.affiliate link trace | Nike SB