داستان اخیقار دانا : یک داستان آشوری

عنوانداستان اخیقار دانا : یک داستان آشوری
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۲۹ن ا
نویسندگانهوشیار, محمد باقر
ناشرسپیده فردا (شماره مخصوص ادبیات کودکان و نوجوانان)
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

شهریور ۱۳۳۶

شماره

س ۵ ش ۹-۱۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۶۵]-۷۲
پدیدآورندگان

محمد باقر هوشیار

موضوعداستان آشوری, سپیده فردا, محمد ب‍اق‍ر ه‍وش‍ی‍ار, مقاله
متن کامل

اخیقار، وزیر دانای پادشاه آشور و نینوا، صاحب فرزندی نمی شود و خواهرزاده اش، ناذان، را برای جانشینی خود معرفی می کند. اخیقار به ناذان پندهای زیادی می دهد، ولی ناذان به هیچ کدام عمل نکرده و به ظلم و جنایت می پردازد. تا اینکه اخیقار از پادشاه اجازه می خواهد تا ناذان را برکنار و برادر کوچک او را بر جایش بنشانند. ناذان هم برای انتقام گرفتن به دروغ از جانب اخیقار کارهای نادرستی انجام می دهد. پادشاه که گمان می برد آن کارها از سوی اخیقار انجام گرفته دستور قتل او را می دهد ولی اخیقار با کمک همسرش از مرگ نجات می یابد. پس از مدتی که پادشاه باز به مشکل برمی خورد اخیقار مشکل او را حل می کند و پادشاه از اینکه او زنده است بسیار خوشحال می شود. پادشاه خواسته ی اخیقار را که تسلیم کردن ناذان به اوست، برآورده می کند. اخیقار هم ناذان را به زندان می اندازد و بدی هایش را به خاطرش می آورد.Running sports | Supreme x Nike Air Force 1 Low 'Box Logo - White' — Ietp