خوب نوشتن

عنوانخوب نوشتن
گونهمقاله
ناشرپیک معلم
سال تولد۱۳۴۴
تاریخ نشر

نیمه دوم دی ۱۳۴۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲-۳
موضوعآموزش ابتدایی, آموزش خواندن, آموزش نوشتن, پیک معلم, مقاله
متن کامل

بررسی زبان آموزی در دوره ی دبستان و هدف های آن: درست گوش دادن و سخن گفتن و خواندن و نوشتن، آموزش واژگان و جمله سازی و تمرین های مفید دراین زمینه مانند: بازگویی و بازنویسی مطالب، خلاصه نویسی، تبدیل شعر به نثر.bridgemedia | NIKE