خروسک تاج طلائی (۳)

عنوانخروسک تاج طلائی (۳)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرراچیف, ی.
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۴۲

شماره صفحهص [٣]
وضعیت رنگ

نقاشی(آبرنگ-پاستل- قلم فلزی)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, خروسک تاج طلائی, داستان روسی, کتاب تصویری, منابع دیداری, ی راچیف
متن کامل
خروسک تاج طلائی (۳)