تصویر کتاب‌ها و نشریه‌های حوزه کودک و نوجوان

در دسته «تصویر» ۴۵۲۴ سند موجود است.

این دسته دارای زیردسته‌های زیر است:

  • تصویرکتاب: این زیردسته اطلاعات توصیفى و تحلیلى گزیده‌ی تصاویر کتاب‌هاى کودکان و نوجوانان (منابع اولیه) را داراست.
  • تصویرنشریه: این زیردسته اطلاعات توصیفى و تحلیلى گزیده‌ی تصاویر نشریه‌هاى کودکان و نوجوانان (منابع اولیه) را داراست.