خانه‏ سازى خوک کوچولوها

عنوانخانه‏ سازى خوک کوچولوها
گونهکتاب
شماره دسترسی١٢٦٥ک
ناشرپديده
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه[١٢] ص
اندازه۱۷*۱۲ س.م
موضوعادبیات ترجمه, افسانه جانوری, پدیده, کتاب
گروه سنی(ب،ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سياه و سفيد)

متن کامل

سه بچه خوک مى خواهند خانه بسازند. یکى از آن ها با حصیر و دیگرى با چوب و سومى ‏با آجر خانه مى سازند. شب، گرگ خانه هاى حصیرى و چوبى را خراب مى کند. آن ها به خانه ى برادر شان مى روند. چون خانه ى آجرى او محکم است. سرانجام با تدبیر برادر کوچک، گرگ کشته مى شود.Buy Kicks | Nike Air Max 270