ج‍ن‍گ‌ پ‍وی‍ا

عنوانج‍ن‍گ‌ پ‍وی‍ا
گونهکتاب
شماره دسترسی۳۴۰۲ک
عنوان دیگر

ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ج‍ن‍گ‌ پ‍وی‍ا دف‍ت‍ری‌ از ش‍ع‍ر و ق‍ص‍ه‌

ناشرپويا
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۱۰ ص
اندازه۲۱*۱۴س.م
موضوعادبیات تالیف, داستان اجتماعی, داستان روستا, داستان فارسی, شعر فارسی, کتاب, مجموعه ها
گروه سنی(ج،د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگي)

بهاء

۱ ريال

متن کامل

مجموعه ۲ داستان، شامل: مراد صحراگرد ترشاب؛ " تب پائیزى. مرگ ابى" و ۹ قطعه شعر.Authentic Sneakers | New Jordans – Air Jordan 2021 Release Dates , Gov