جوجه و کلاغ

عنوانجوجه و کلاغ
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۸-۱۳۶۸

ناشرنونهالان
سال تولد۱۳۲۲
تاریخ نشر

١٩ آبان ١٣٢٢

شماره

س ۱ ش ۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوععباس یمینی شریف, مقاله, منظومه داستانی, منظومه ها, نونهالان
متن کامل

حسن در باغ متوجه کلاغی می شود که چیزی به منقار دارد. کلاغ که خسته است طعمه خود را روی سنگی می گذارد. حسن می خواهد طعمه را بردارد که کلاغ طعمه را برداشته و فرار می کند. اما باز خسته می شود و طعمه را زمین می گذارد و می رود و حسن سریع طعمه را که جوجه ای نیمه جان است بر می دارد. شش ماه از جوجه مراقبت می کند تا مرغی زیبا می شود. با آوردن خروسی برای او چیزی نمی گذرد که دور و بر مرغ و خروس پر از جوجه می شود. (داستان منظوم)latest Nike release | Vans Shoes That Change Color in the Sun: UV Era Ink Stacked & More – Fitforhealth News