جایزه عباس یمینی شریف برای بهترین کتاب کودکان و نوجوانان

عنوانجایزه عباس یمینی شریف برای بهترین کتاب کودکان و نوجوانان
گونهمقاله
ناشرگزارش شورای كتاب كودك
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

شهریور ۱۳۵۴

شماره

س ۱۳ ش ۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶-۷
موضوعشورای کتاب کودک, گزارش شورای کتاب کودک, مقاله
متن کامل

عباس یمینی شریف هر ساله مبلغ یکصد هزار ریال در اختیار شورای کتاب کودک قرار می‌دهد تا بر طبق آیین‌نامه ی تدوین شده‌ای که به تصویب هیأت مدیره ی شورا هم رسیده است، به افراد واجد شرایط داده شود.متن این آیین‌نامه که در ۴ بند و ۶ تبصره در روز دوم تیر ماه ۱۳۵۴در هیأت مدیره ی شورا به تصویب رسیده، آمده است. بر طبق این آیین‌نامه این جایزه هر ساله به نویسنده ی برگزیده، تصویرگر برگزیده و نویسنده ی دستنویس برگزیده داده خواهد شد.Running Sneakers | 【国内۴月発売予定】プレイステーション۵ × ナイキ PG5 PS EP 全2色 - スニーカーウォーズ