تماشای تأتر: نور فقط به عروسکها می تابد

عنوانتماشای تأتر: نور فقط به عروسکها می تابد
گونهمقاله
نویسندگانصدیقیان, رامین
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

شنبه ۱۹ تیر ۱۳۵۵

شماره

س۶ ش۲۶۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۸۰
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

رامین صدیقیان

موضوعاردشیر کشاورزی, تماشا, جشنواره بین المللی تاتر عروسکی (۱۳۵۵), رامین صدیقیان, شنل هزار قصه (نمایش عروسکی), کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مصاحبه ها, مقاله, نمایش عروسکی
متن کامل

گفت و گو با اردشیر کشاورز، سرپرست تأترعروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، که ضمناً مسئولیت اجرایی جشنواره بین المللی تأتر عروسکی را برعهده داشته و نمایش شنل هزارقصه را کارگردانی کرده. وی دربارۀ نحوۀ اجرای جشنواره و کشورهای شرکت کننده در برنامه های اجرا شده توضیحاتی داده است .Buy Sneakers | Women's Nike Air Jordan 1 trainers - Latest Releases , Ietp