تدوین لایحه

عنوانتدوین لایحه
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۹
تاریخ نشر

۲۴ مرداد ۱۳۰۹

شماره

س۸ ش۱۶۹ (۱۳۴۶)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعکوشش, مدرسه غیردولتی, مقاله
متن کامل

خبری درباره ی لایحه ی امتیاز مدرسه های ملی که در پنج ماده به مجلس داده شده است.spy offers | Nike Shoes