تاریخچه ادبیات کودکان در جهان و ایران

عنوانتاریخچه ادبیات کودکان در جهان و ایران
گونهمقاله
شماره دسترسی١٤٥٠٥
نویسندگانزهروی, فاطمه
ناشرپیک معلم و خانواده (شماره ویژه هفته کتاب کودک)
سال تولدنوشته شده
تاریخ نشر

٥٩-١٣٥٨

شماره

دوره جدید ش ٧و٨

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٨-١٢
وضعیت رنگ

عکس (سیاه و سفید، رنگی)

موضوعادبیات كودكان, پیک معلم و خانواده, زهروی، فاطمه, مقاله
متن کامل

بررسی روند پدیداری ادبیات کودک و نوجوان در جهان و ایران و اشاره به افرادی که در این گستره گام های مؤثری برداشته اند.url clone | Asics Onitsuka Tiger