تابستان و اوقات فراغت کودکان و نوجوانان

عنوانتابستان و اوقات فراغت کودکان و نوجوانان
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
نویسندگانمیرزایی, علی
عنوان فرعیکتابخانه های تهران "
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

خرداد ماه ۱۳۵۳

شماره

دوره هفتم ش ۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶-۷
موضوعکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کتابخانه کودکان, مقاله, میرزایی، علی
متن کامل

اشاره به تعطیلی مدرس ها در تابستان و لزوم برنامه ریزی دقیق در کتابخانه های کانون برای داشتن برنامه های مناسب کودکان، توصیه هایی به کتابداران و اشاره به برخی تمهیدات و برنامه هایی که کانون برای تابستان در نظر گرفته است. این برنامه ها در قالب برنامه ی اصلی کتاب در تابستان به اجرا در می آید که سومین دوره ی آن در سال۱۳۵۳ برگزار می شود.Best Nike Sneakers | Men’s shoes