تأثیر اجتماعی کودکستان

عنوانتأثیر اجتماعی کودکستان
گونهمقاله
نویسندگانیغمایی, اقبال
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۹
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۲۹

شماره

دوره۲۴ ش۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۶-۶۱
پدیدآورندگان

مترجم اقبال یغمائی

موضوعاقبال یغمائی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

در این مقاله ابتدا اهمیت کودکستان ذکر شده و گفته می‌شود کودکستان پایة تربیت اجتماعی مقدماتی کودکان را بنا و استوار می‌سازد و خوب است کودکستان دارای یک اتاق غذاخوری برای اطفال باشد . یکی از مزیت های کودکستان پرورش دختر و پسر کنار یکدیگر است که می‌تواند در آینده تا در ورودی دوگانگی هائی که میان زن و مرد موجود است را مرتفع نماید .affiliate tracking url | jordan Release Dates