بچه ها سلام !

عنوانبچه ها سلام !
گونهمقاله
ناشرخواندنیها
سال تولد۱۳۳۱
تاریخ نشر

٩ اسفند ١٣٣١

شماره

س ١٣ ش ٤٦

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١٨-۲۰
وضعیت رنگ

عکس (سیاه و سفید)

موضوعبازنویس, سرگذشتنامه مستند, قصه گو, کتابشناسی, مهتدی، فضل الله (صبحی)
متن کامل

شرح زندگی، کار، تحصیلات و فعالیت های صبحی، پدر بچه ها، همراه با معرفی برخی از کتاب های او که گردآوری قصه های ایرانی استRunning Sneakers | 『アディダス』に分類された記事一覧