بچه ها سلام

عنوانبچه ها سلام
گونهمقاله
نویسندگانمهتدی (صبحی), فضل الله
تاریخ تولد - وفات

-١٣٤١

ناشرکیهان بچه ها
سال تولد۱۳۲۵
تاریخ نشر

٢٥ بهمن ١٣٢٥

شماره

س ١ ش ٨

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٢، ٩
موضوعرادیو, قصه گو, کیهان بچه ها, کیهان بچه ها (نشریه), مقاله, مهتدی، فضل الله (صبحی), نشریه ها
متن کامل

در این مقاله، صبحی از آغاز کارش در رادیو و هدف های خود از کار می گوید و سپس خرسندی خود را از انتشار مجله ی کیهان بچه ها ابراز می کند و این مجله را پیونددهنده ی خود و بچه ها می داند.affiliate tracking url | Air Jordan XXX1 31 Colors, Release Dates, Photos , Gov